Tájékoztató a betegjogokról

1997.évi CLIV. Törvény az Egészségügyről kiemelten rendelkezik a betegek jogairól és kötelezettségeiről.

Tájékoztató a betegjogokról

A Paksi Gyógyászati Központban gyakorolható betegjogok

 • Az egészségügyi ellátáshoz való jog;
 • Az emberi méltósághoz való jog;
 • A tájékoztatáshoz való jog;
 • Az önrendelkezéshez való jog;
 • Az ellátás visszautasításának joga;
 • Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga;
 • Az orvosi titoktartáshoz való jog;
 • Az orvosi kezeléssel, ellátással kapcsolatos panasz kivizsgálásának joga
 • A kapcsolattartás joga;
 • A gyógyintézet elhagyásának joga.

 

A betegnek joga van egészségi állapota által indokolt, megfelelő folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz.

A beteg az emberi méltósághoz való jog alapján soha nem tekinthető a gyógyítás puszta tárgyának a betegellátás során.

Az új törvény részletesen megszabja a beteg számára egyéniesített formában nyújtandó tájékoztatás tartalmi követelményeit és módját. Az önrendelkezési jog alapján a cselekvőképes beteg maga dönt az egészségügyi beavatkozással és ellátással kapcsolatos kérdésekben.

A betegnek joga van megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációt, erről saját költségére másolatot kapni, illetve bizonyos esetekben ezek kijavítását is kérheti. A beteg jogosult arra, hogy egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék. Joga van betegsége alatt más személlyel kapcsolatot tartani. Joga van a gyógyintézetet bármikor elhagyni, a gyógykezelést saját felelősségére abbahagyni, amennyiben erről a kezelőorvost tájékoztatja és mások testi épségét nem sérti. A felmerülő panaszok és jogviták megoldásában a betegek a betegjogi képviselő és a közvetítő tanács segíti.

 

A beteg kötelezettségei

 • Az intézményi rend és a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartása.
 • A beteg – amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni:
 • tájékoztatást adni korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről, fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról;
 • a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani;
 • az egészségügyi intézmény házirendjét betartani;
 • jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
 • A beteg köteles a jogszabály által előírt vagy a jogszabály alapján a szolgáltató által megállapított térítési díjat megfizetni.
 • A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait.
 • Fertőző betegség esetén köteles megnevezni azon személyeket, akiktől a betegséget elkaphatta, illetve azokat, akiket megfertőzhetett.

 

Paks, 2018. június 20.

Dr. Bodnár Imre

Főigazgató

Betegjogi képviselő elérhetősége

Betegpanaszok kivizsgálásának szabályzata

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az erre vonatkozó érdekmérlegelési tesztet az adatvedelem.gyogykozpont@paks.hu email címre érkezett kérés esetén az érintett rendelkezésére bocsájtjuk.
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatkezelési tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
PHPSESSID
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k – Hozzájárulok
_gat_gtag_G_VSRQVBPJDP
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Cookie beállítások
Skip to content