Tájékoztató a betegjogokról

1997.évi CLIV. Törvény az Egészségügyről kiemelten rendelkezik a betegek jogairól és kötelezettségeiről.

Tájékoztató a betegjogokról

A Paksi Gyógyászati Központban gyakorolható betegjogok

 • Az egészségügyi ellátáshoz való jog;
 • Az emberi méltósághoz való jog;
 • A tájékoztatáshoz való jog;
 • Az önrendelkezéshez való jog;
 • Az ellátás visszautasításának joga;
 • Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga;
 • Az orvosi titoktartáshoz való jog;
 • Az orvosi kezeléssel, ellátással kapcsolatos panasz kivizsgálásának joga
 • A kapcsolattartás joga;
 • A gyógyintézet elhagyásának joga.

 

A betegnek joga van egészségi állapota által indokolt, megfelelő folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz.

A beteg az emberi méltósághoz való jog alapján soha nem tekinthető a gyógyítás puszta tárgyának a betegellátás során.

Az új törvény részletesen megszabja a beteg számára egyéniesített formában nyújtandó tájékoztatás tartalmi követelményeit és módját. Az önrendelkezési jog alapján a cselekvőképes beteg maga dönt az egészségügyi beavatkozással és ellátással kapcsolatos kérdésekben.

A betegnek joga van megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációt, erről saját költségére másolatot kapni, illetve bizonyos esetekben ezek kijavítását is kérheti. A beteg jogosult arra, hogy egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék. Joga van betegsége alatt más személlyel kapcsolatot tartani. Joga van a gyógyintézetet bármikor elhagyni, a gyógykezelést saját felelősségére abbahagyni, amennyiben erről a kezelőorvost tájékoztatja és mások testi épségét nem sérti. A felmerülő panaszok és jogviták megoldásában a betegek a betegjogi képviselő és a közvetítő tanács segíti.

 

A beteg kötelezettségei

 • Az intézményi rend és a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartása.
 • A beteg – amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni:
 • tájékoztatást adni korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről, fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról;
 • a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani;
 • az egészségügyi intézmény házirendjét betartani;
 • jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
 • A beteg köteles a jogszabály által előírt vagy a jogszabály alapján a szolgáltató által megállapított térítési díjat megfizetni.
 • A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait.
 • Fertőző betegség esetén köteles megnevezni azon személyeket, akiktől a betegséget elkaphatta, illetve azokat, akiket megfertőzhetett.

 

Paks, 2018. június 20.

Dr. Bodnár Imre

Főigazgató

Betegjogi képviselő elérhetősége

logo-ijsz

Levelezési cím: 1365 Budapest, Pf.: 646
Központi telefon: 06 1 896 9000
Web: www.ijsz.hu

 

Az intézményben az Ön területileg illetékes betegjogi képviselője

KÁVÁSI BRIGITTA

Telefonszáma:

06 20 489 9579

hétfőtől – csütörtökig 8:00 – 16:30 között
pénteken 8:00 – 14:00 óra között

E-mail címe:

brigitta.kavasi@ijsz.bm.gov.hu

Fogadóóra időpontja:

telefonon előre egyeztetett időpontban

Levelezési címe:

7601 Pécs, Pf. 319.

 

A jogvédelmi képviselő az integrált jogvédelmi szolgálat (ijsz) munkatársa, Az egészségügyi intézménytől független személy

Fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az ijsz zöldszáma hívható: 06 80 620 055

Betegpanaszok kivizsgálásának szabályzata

Megszakítás