Gyógyfürdő házirend

NYITVA TARTÁS: 

HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG: 8.00 – 20.00

SZOMBAT-VASÁRNAP: 9.00 – 20.00

 

Tisztelt Vendégeink, tájékoztatjuk Önöket, hogy az alább részletezett házirendet a szolgáltatás igénybevételekor kötelesek betartani! Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a szolgáltatás díjának megfizetésével (belépőjegy vagy bérlet megvásárlásával) elfogadják az alább foglalt házirendet, és kötelezettséget vállalnak annak betartására. A házirendben foglaltak megszegése esetén a Paksi Gyógyászati Központ semmilyen felelősséget nem vállal, az okozott kár megtérítése iránt igénnyel léphet fel.

 • A gyógyfürdő létesítményeit mindenki csak saját felelősségére használhatja!
 • A fürdő területére belépni csak érvényes belépővel lehet, a belépő megváltásával egy időben átadott órát kötelező a kézre felcsatolva viselni és a kapun be- és kilépéskor használni. A Paksi Gyógyászati Központ és a Mezőföldvíz Kft. alkalmazottai bármikor jogosultak a szolgáltatás igénybevételének jogosságát ellenőrizni. Az ellenőrzés során kötelező bemutatni a belépő megváltását igazoló számlát, illetve nyugtát.
 • Az érvényben lévő árakról, szolgáltatási díjakról és a nyitva tartás rendjéről a pénztáraknál elhelyezett tábla és az árlista ad tájékoztatást. A pénztárzárás a zárórát megelőző fél órával történik.
 • Az érvényben lévő a pénztárnál kiállított, úgynevezett „belépőóra” csak a kiállítás napján használható és egyszeri belépésre jogosít. Az elveszett, vagy megrongálódott belépőóráért 1.000,- Ft pótdíjat kell fizetni.
 • A gyógyfürdőt nem vehetik igénybe lázas-, fertőzőbetegek, akiknek nyílt sebük van, továbbá ittas-, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszerek hatása alatt állók.
 • A gyógyvizes medencék használata ellenjavallt szív-, keringési- és légzési elégtelenség, inkontinencia, rosszindulatú daganatos, akut gyulladásos betegség, tuberkulózis, trombózis, súlyos visszérbetegség, fertőző megbetegedés, fertőző bőrbetegség és terhesség esetén.
 • A 14 éven aluli gyermekek részére a gyógyvizes medencék használata TILOS!
 • A gyógyvizes medencékben egészséges embereknek ajánlott leghosszabb tartózkodási idő 30 perc, betegség esetén az orvos utasítása szerinti időtartam.
 • A Paksi Gyógyászati Központ uszodamestereinek és a Mezőföldvíz Kft. alkalmazottainak utasításait, útmutatásait minden fürdőzőnek be kell tartani.
 • A gyógyfürdő teljes területén papucs használata kötelező! Kérjük, legyenek különös figyelemmel arra, hogy a medencék környékén a kövezet nedves lehet, így nagyobb az elcsúszás veszélye! Fokozottan figyeljenek a csúszásveszély miatt!
 • A balesetek elkerülése érdekében fentieken túl kérjük, tartsák be a személyzet és a figyelmeztető táblák utasításait!
 • A Paksi Gyógyászati Központ rendkívüli esetben, vagy üzemzavar esetén a szolgáltatásokat vagy azok egy részét szüneteltetheti. Megkezdett szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatás díját nem téríti vissza.
 • A medencék használata előtt a zuhany és a lábmosó használata kötelező!

Tilos:

 • a medencékben szappant, tusfürdőt, egyéb tisztálkodási szert vagy kemikáliát használni, a vizet szennyezni;
 • a medencékbe és azok környékére törékeny tárgyat /üveget, poharat, stb./ vagy bármely baleset, sérülés előidézésére alkalmas dolgot bevinni;
 • a medencékben ugrálni, fröcskölni, labdázni, a fürdőzők nyugalmát zavarni;
 • A medencetérben étkezni és szeszesitalt fogyasztani tilos!
 • A medencéket zárás előtt 15 perccel el kell hagyni.
 • A gyógyfürdő területére mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos!
 • A fürdő területére állatot behozni tilos!
 • A Paksi Gyógyászati Központ egész területén a bejáratoktól 5 m-re illetve a beteg útvonalat érintve a dohányzás tilos!
 • Bármilyen rendkívüli eseményt (személyi sérülést, tűzesetet, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy jelenlétét) kérjük, jelezzék a személyzetnek, akik intézkedésre jogosultak és kötelesek.
 • Az öltözőszekrényben elhelyezett, illetve a fürdő területén bárhol őrizetlenül hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 • A talált tárgyakat a recepcióba kérjük leadni. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyi igazolványának felmutatásával és aláírásával kell az átvételt igazolni. A talált tárgyak a pénztárosoktól vehetők át.
 • Aki a fürdő berendezéseit, eszközeit, vagyontárgyait nem rendeltetésszerűen használja, így például szándékosan vagy gondatlanságból megrongálja, jogosulatlanul eltulajdonítja, és ezzel kárt okoz, köteles az okozott kárt megtéríteni, ellene a Paksi Gyógyászati Központ szabálysértési, illetve büntető eljárást is indíthat. A szabálytalanság észlelése esetén a fürdő területéről eltávolítható.
 • Kérjük betegeinket, hogy hangoskodással, erkölcstelen viselkedéssel, helytelen magatartással ne zavarják a fürdőzők nyugalmát!
 • A házirend betartása a gyógyfürdő területén tartózkodó valamennyi személyre nézve kötelező!
Megszakítás