A Paksi Gyógyászati Központ minőségpolitikája

A PAKSI GYÓGYÁSZATI KÖZPONT stratégiai céljai a rendelőintézet hatékony működtetése és eredményességének növelése, valamint a szolgáltatásait igénybe vevő személyek / szervezetek megelégedettségének folyamatos növelése.

A Paksi Gyógyászati Központ minőségpolitikája

Ennek érdekében:

  • a szolgáltatást igénybe vevők, a betegek számára az elvárható minőségnek megfelelő ellátás nyújtása, a költségek optimalizálása mellett a beteg gyógyulásának elérése, melyet jól képzett, motivált egészségügyi ellátó személyzet nyújt számára;
  • a munkavállalók egészségének, biztonságának megóvása a munkahelyi egészségvédelem és biztonság kockázatainak minimalizálásával;
  • folyamatosan és tervezett módon a munkatársak képzettségének, szakmai ismeretének, környezeti tudatosságának gyarapítása, növelve az INTÉZMÉNY a működéséhez szükséges tudásbázist;
  • a szakmai mutatók minél teljesebb körű alkalmazása és a szakmai mutatók évenkénti felülvizsgálata, és ennek eredményeképpen a folyamatok fejlesztése;
  • a magas szintű szolgáltatói ellátás elérése, a beszállítói struktúra optimalizálása;
  • a szolgáltatási tevékenység során felmerülő kockázatok azonosítása, felmérése, a kockázatok kezelése naprakész állapotban való tarása, a lehetőségekhez mérten a kockázatok bekövetkezési valószínűségét csökkenteni, illetve megszüntetni,
  • a személyi adatok-, a minőségirányítási rendszer működése-, a folyamatok mérése során keletkező adatok biztonságos kezelése és az adatvédelem biztonságnak a növelése;
  • szolgáltatást igénybe vevőkkel, a betegekkel, és az érdekelt felekkel való folyamatos kapcsolattartás;
  • a minőségirányítási rendszer alkalmasságának és hatékonyságának folyamatos felülvizsgálata, a szolgáltatást igénybe vevők, a betegek, az érdekelt felek követelményeinek, elvárásainak megfelelően történő korszerűsítése;
  • személyre szóló, humánus, megnyugtató körülmények között, minél kevesebb várakozással terhelt orvos-beteg találkozások biztosítsa;
  • a rendkívüli járványügyi állapot (pandémia) idején a gyors és határozott védekezés érdekében – az Országos Tisztifőorvos utasításai szerint – azonnali (óv)intézkedéseket tesz, és – amennyiben megbízást kap – a védőoltások beadásának megszervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat azonnali határidővel biztosítja.

   

  Paks, 2021. október 05.

   

    Dr. Bodnár Imre

        főigazgató

   

Megszakítás